Ulrike Quade Company beschikt over een culturele ANBI status. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Algemene gegevens
Stichting Ulrike Quade Company
Jan Tooropstraat 73-75
1061 AA Amsterdam
www.ulrikequade.nl
info@ulrikequade.nl

Bestuur:
Gerard van Veen (voorzitter)
Sophie Lambo (penningmeester)
Dorien Lathouwers (secretaris)

RSIN-nummer
808639602

Doelstelling stichting
1. Het tot stand brengen en uitvoeren van projecten op het gebied van theater en daaraan verwante vormen van visuele media.
2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het poppenspel en het theater en andere visuele media, zowel in Nederlands als daarbuiten.
3.  Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van spel met poppen en objecten en van mengvormen van beeldend theater, mime, dans, audiovisuele media, muziek enzovoorts.
4.  Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met hierin werkzame spelers en gezelschappen.

Samenstelling bestuur
Gerard van Veen (voorzitter)
Dorien Lathouwers (secretaris)
Sophie Lambo (penningmeester)

Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Directie
De directie ontvangt een beloning conform de richtlijnen in de CAO Theater & Dans.
Personeel
Het personeel volgt de CAO Theater & Dans.

Jaarverslagen

Jaarverslag UQC 2020
Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Jaarverslag UQC 2019
Jaarverslag UQC 2018

Jaarverslag UQC 2017
Jaarverslag UQC 2016
Jaarverslag UQC 2015
Jaarverslag UQC 2014

Beleidsplan 2021-2024

GCC_beeldmerk_kleur_web