Ulrike Quade Company beschikt over een culturele ANBI status. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Algemene gegevens
Stichting Ulrike Quade Company
Jan Tooropstraat 73-75
1061 AA Amsterdam
www.ulrikequade.nl
info@ulrikequade.nl

Bestuur:
Gerard van Veen (voorzitter)
Sophie Lambo (penningmeester)
Dorien Lathouwers (secretaris)

RSIN-nummer
808639602

Doelstelling stichting
1. Het tot stand brengen en uitvoeren van projecten op het gebied van theater en daaraan verwante vormen van visuele media.
2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het poppenspel en het theater en andere visuele media, zowel in Nederlands als daarbuiten.
3.  Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van spel met poppen en objecten en van mengvormen van beeldend theater, mime, dans, audiovisuele media, muziek enzovoorts.
4.  Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met hierin werkzame spelers en gezelschappen.

Samenstelling bestuur
Gerard van Veen (voorzitter)
Dorien Lathouwers (secretaris)
Sophie Lambo (penningmeester)

Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Directie
De directie ontvangt een beloning conform de richtlijnen in de CAO Theater & Dans.
Personeel
Het personeel volgt de CAO Theater & Dans.

Missie
Onder artistieke leiding van Ulrike Quade produceren wij beeldende theatervoorstellingen met poppen en objecten. De voorstellingen zijn zowel gelaagd als toegankelijk en ontstaan altijd vanuit een fascinatie voor de veranderende positie van het individu in onze maatschappij.  Daarmee willen wij ons publiek in het hart raken en de verbeelding aan het werk zetten.

Hoofdlijnen beleidsplan | Doelstellingen 2017-2020

Inhoudelijk
– Het verbeelden van de sterk veranderende positie van het individu in relatie tot instituten en de maatschappij als geheel. Om de psychologie van de pop te overstijgen en een sociologisch perspectief op de wereld te laten zien.
– Bestaande toneelliteratuur ensceneren. In het verleden hebben we al klassiekers als Antigone van Sophocles en repertoirestukken als Kasimir & Karoline van Von Horváth bewerkt, en met die lijn willen we doorgaan. Daarmee bieden we ons publiek houvast en herkenning om mee te gaan in onze theaterwereld.

Verdiepen van vakmanschap
– Het verder verdiepen en integreren van de rol van de muziek in ons werk. Traditioneel is muziek onlosmakelijk verbonden met de pop en zijn bewegingen. In samenwerking met diverse componisten gaan we de versmelting van (live) muziek, poppen en zang verder onderzoeken.
– Het oprekken het begrip theatervormgeving. We zoeken hiervoor input uit andere vakgebieden, zoals architectuur, beeldende kunst en mode. Daarmee verrijken we het theater met invloeden uit andere beeldende disciplines.

Artistiek ondernemen
– Schaalvergroting. We willen voorstellingen met meer spelers en poppen, uitgebreidere decors én een groter publiek. Daarmee vergroten we de impact van onze voorstellingen.
– Randprogrammering. We ensceneren de wereld van het individu in de maatschappij. Het randprogramma Q-extra breiden we uit om met ons publiek dieper in het thema van de voorstelling te duiken.

Jaarverslagen

Downloads
Jaarverslag UQC 2019
Jaarverslag UQC 2018
Jaarverslag UQC 2017
Jaarverslag UQC 2016
Jaarverslag UQC 2015
Jaarverslag UQC 2014

n.b.: het beleidsplan 2017-2020 is opvraagbaar voor geïnteresseerden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ulrikequade.nl

GCC_beeldmerk_kleur_web