Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ulrike Quade Company kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ulrike Quade Company en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ulrike Quade Company verstrekt. Ulrike Quade Company kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Organisatie
• Uw locatie

WAAROM HEEFT ULRIKE QUADE COMPANY UW GEGEVENS NODIG?
Ulrike Quade Company verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden, en/of u een nieuwsbrief te sturen. Daarnaast kan Ulrike Quade Company uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART ULRIKE QUADE COMPANY UW GEGEVENS?
Ulrike Quade Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

WAAR BEWAART ULRIKE QUADE COMPANY UW GEGEVENS?
Ulrike Quade Company bewaart uw persoonsgegevens in MailChimp en Podio. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Ulrike Quade Company verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WORDT UW WEBSITEBEZOEK IN KAART GEBRACHT?
Op de website van Ulrike Quade Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ulrike Quade Company gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
Ulrike Quade Company maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ulrike Quade Company bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met een deel van het ip-adres van uw computer (wij gebruiken ip-masking in de Google Analytics tracking code) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google voor deze data en hebben gegevens delen met Google uitgezet. Google gebruikt informatie over het websiteverkeer van ulrikequade.nl om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ulrike Quade Company te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ulrike Quade Company heeft hier geen invloed op.

HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ulrikequade.nl. Ulrike Quade Company zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?
Ulrike Quade Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ulrike Quade Company maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ulrike Quade Company verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ulrike Quade Company op via info@ulrikequade.nl.

www.ulrikequade.nl en cocochanel.ulrikequade.nl zijn websites van Ulrike Quade Company.

Ulrike Quade Company is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30 15 45 67
Jan Tooropstraat 73-75
1061 AA Amsterdam
info@ulrikequade.nl
+31 (0)20 78 92 767