Out of office, niet out of work

Ulrike Quade Company is, net als de meeste andere bedrijven in Nederland, out of office. Vanuit onze woonkamers en keukens vinden we elkaar online en werken we door, steeds met ons motto: De toekomst eigen maken.

We zien intussen dat angst en ontzag belangrijke raadgevers geworden zijn. Dat waren ze natuurlijk al, maar in deze historische uitzonderingssituatie is dat met een veelvoud uitvergroot. Ze verhullen zich als onze eigen gedachten en gevoelens en fluisteren ons in dat we ons op een bepaalde manier zouden moeten gedragen.

We zien om ons heen mensen reageren met nostalgie, met nieuwe vormen van gemeenschapszin en innovatiedrift, of door gewoon even dicht te klappen.

Voor Ulrike Quade Company zien wij een uitgelezen taak om het tijdsgewricht waarin we plotseling terecht zijn gekomen, zowel met minutieus oog voor detail als vanuit een helikopterperspectief te bestuderen. Eigenlijk voelen we ons best goed geoutilleerd om precies dit onderzoek te doen. Vreemde toekomstvisioenen en gedachte-experimenten liggen vaak aan de basis van ons werk, of het genre nou in de sfeer van magisch realisme (De Wand), science fiction (Technostalgia) of dystopie (De Droomlozen) ligt.

Ondertussen werken we door, aan beelden en visioenen van de toekomst. Want hoewel we de troostende kracht van nostalgie kennen en herkennen, zien we ook het gevaar van stilstand of erger, reactionaire regressie. We geloven meer dan ooit dat we straks krachtige, onszelf en onze toekomst definiërende beelden nodig hebben, om zo actief en vanuit ons kunstenaarschap bij te kunnen dragen aan die toekomst.

In de tussentijd zullen we de komende tijd af en toe een inkijkje geven in onze introspecties. We houden u graag betrokken bij onze werkzaamheden, ook als ze niet in de spotlight staan.