Ulrike Quade Company is op zoek naar een nieuw, enthousiast bestuurslid

Wegens het vertrek van onze voorzitter zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuw bestuurslid (onbezoldigd.)

We zoeken iemand die:

  • Eerst en vooral affiniteit heeft met theater en met enthousiasme een bijdrage wil leveren aan de (bestuurlijke) kwaliteit van de organisatie.
  • Met plezier en verantwoordelijkheidsgevoel toezicht houdt en meedenkt over beleid van de company.
  • Over een netwerk beschikt dat aanvullend is op de expertise die al in het bestuur aanwezig is. We denken dan specifiek aan iemand met bijvoorbeeld een achtergrond in de journalistiek, de wetenschap of in de sociaal-maatschappelijke sector.
  • Meedenkt over de positie van de Ulrike Quade Company binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook over de nationale en internationale positie van de company.
  • Gezien de vestigingslocatie van de company in Nieuw-West wellicht bekend is met dit stadsdeel en met de recente (culturele) ontwikkelingen die daar plaatsvinden.
  • Met een optimistische blik de grote uitdagingen tegemoet treedt waar theaterorganisaties zich voor gesteld zien door de huidige pandemie.
  • De principes van door het rijk opgestelde Governance Code Cultuur onderschrijft.

Wat bieden we?

  • Een zeer gewaardeerde plek bij onze kleine organisatie waar met bezieling aan voorstellingen wordt gewerkt.
  • De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en kennis te nemen van vele verschillende activiteiten van de company.
  • Uitnodigingen voor al onze premières.

Gezien de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een man.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Dorien Lathouwers (secretaris)
Sophie Lambo (penningmeester)
Gerard van Veen (voorzitter)

Interesse? Neem contact op met Gerard van Veen:
E: wgveen@xs4all.nl
T: 06 27 32 85 88