Ulrike Quade Company ontvangt voor de periode 2021-2024 subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst

We zijn gelukkig en dankbaar dat we ook de komende vier jaar subsidie mogen ontvangen van zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst als het Fonds Podiumkunsten. Ook feliciteren wij de groepen, theaters en festivals die een positief advies hebben ontvangen van harte. Tegelijkertijd leven we mee met veel van onze collega’s, zeker in het poppen- en objecttheater, die geen of veel minder subsidie krijgen.

Foto: Mahler & Kokoschka (2018) met Marijn Klaver en Aafke Buringh, door Casper Koster.