Innovatie

Theater en nieuwe technologie in gesprek

De poppen van gisteren zijn de robots van morgen.

Werken met robots en nieuwe technologie is voor de Ulrike Quade Company een vanzelfsprekende keuze, vanwege haar achtergrond en expertise in het maken van poppen- en objecttheater.

Het werken met nieuwe technologie binnen de wereld van theater roept allerlei interessante vragen op én vraagt om de ontwikkeling van nieuwe werkvormen en maakprocessen. Daarvoor heeft de Company een innovatie tak opgericht, waarin onderzoek naar nieuwe technologie en robotica centraal wordt gezet. In samenwerking en in gesprek met experts en wetenschappers wordt de invloed van robotica en artificial intelligence (AI) op de mens in kaart gebracht. Zijn robots, AI en slimme apparaten nog steeds wel echt onze instrumenten? Of zijn wij in toenemende mate de marionet van door onszelf geschapen netwerken en hulpmiddelen? Ulrike Quade Company zet haar expertise van het verbeelden van mensen met objecten (poppen) in om deze verschuivende balansen onder de loep te nemen.

De innovatie tak van de company zet theatrale onderzoekstrajecten op,  neemt deel aan het project Acting Like A Robot en ook worden er verscheidene lezingen en ontmoetingen georganiseerd, waarin de wisselwerking tussen theater en technologie verder worden onderzocht.