ANBI & Cultural Governance

 

Ulrike Quade Company beschikt over een culturele ANBI status. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Algemene gegevens
Stichting Ulrike Quade Company
St. Jansstraat 33
1012 HG AMSTERDAM
www.ulrikequade.nl
info@ulrikequade.nl

RSIN-nummer
808639602

Doelstelling stichting
1. Het tot stand brengen en uitvoeren van projecten op het gebied van theater en daaraan verwante vormen van visuele media.
2. Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het poppenspel en het theater en andere visuele media, zowel in Nederlands als daarbuiten.
3.  Het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van spel met poppen en objecten en van mengvormen van beeldend theater, mime, dans, audiovisuele media, muziek enzovoorts.
4.  Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met hierin werkzame spelers en gezelschappen.

Samenstelling bestuur
Gerard van Veen (voorzitter)
Mijke Godschalk (secretaris)
Maarten van der Cammen (penningmeester)
Benien van Berkel (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Directie
De directie ontvangt een beloning conform de richtlijnen in de CAO Theater & Dans.
Personeel
Het personeel volgt de CAO Theater & Dans.

Missie
Onder artistieke leiding van Ulrike Quade produceren wij beeldende theatervoorstellingen met poppen en objecten. De voorstellingen zijn zowel gelaagd als toegankelijk en ontstaan altijd vanuit een fascinatie voor de veranderende positie van het individu in onze maatschappij.  Daarmee willen wij ons publiek in het hart raken en de verbeelding aan het werk zetten.

Downloads
Jaarverslag UQC 2015
Jaarverslag UQC 2014

n.b.: het beleidsplan 2013-2016 is opvraagbaar voor geïnteresseerden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ulrikequade.nl

GCC_beeldmerk_kleur_web