Q-research

Research Academy 2015

28 augustus – 5 september 2015

De RESEARCH ACADEMY maakt onderdeel uit van een internationaal platform aan de Universiteit voor de Kunsten in Zurich (ZHdK). Dit platform draagt bij aan de ontwikkeling van artistieke activiteiten en stimuleert onderzoek door een sterke samenwerking tussen partners, medewerkers van de faculteit, de artistieke gemeenschap en het publiek. Het uitgangspunt van de RESEARCH ACADEMY is om artistieke uitgangspunten van moderne theatrale voorstellingen te onderzoeken en om deze vervolgens te toetsen aan het huidige economische klimaat, het politieke landschap en aan sociale waarden.

“Part of the crew, part of the ship”, zo luidt de titel van het onderzoeksproject 2015. De titel is afgeleid van een quote uit de film Pirates of the Caribbean. De bemanning van een verdoemd schip zingt deze tekst om hun volslagen verlies van lichamelijkheid uit te drukken. Hun lichamen smelten en worden één met de houten planken van het schip. De lichamen van de individuen worden opgenomen, verwerkt en gebruikt als materiaal om al dienend de institutie in stand te houden.

Wat is de moderne verstandhouding tussen het lichaam en het instituut? Hoe reageert en ondermijnt het ‘eigentijdse lichaam’ op macht, pretenties en markeringen van de moderne wereld? Is het lichaam de laatste schuilplek; een asiel voor individuele waarheid en vrijheid? Of is het lichaam ook enkel een instituut waaraan het individu zich te schikken heeft? Hoe reageren instituties op de lichamelijkheid van individuen met betrekking tot het economische, politieke en educatieve klimaat? Gaat het instituut deel uitmaken van het lichaam? Gaat het lichaam deel uitmaken van het instituut? Hoe wordt het spanningsveld tussen het lichamelijke en het instituut opgelost? Wat betekent dit voor het fenomenologische lichaam en wat betekent dit voor het uitvoerende lichaam?

Deze vragen komen aan bod in een artistiek onderzoek, waarin praktische ervaringen en uitvoerige reflectie samenkomen. Het onderzoek heeft negen dagen geduurd en is begeleid door deskundigen op gebied van dans, theater en theorie: Elizabeth Waterhouse (Dresden/Bern), Ulrike Quade (Amsterdam) en Franz Anton Cramer (Berlin/Paris).

De RESEARCH ACADEMY is een samenwerking tussen de afdeling Uitvoerende Kunsten en Film en het Instituut voor Uitvoerende Kunsten en Film aan de Universiteit voor de Kunsten in Zurich en het Instituut voor Theater en Dans Studies aan de Universiteit van Bern. De opleidingshoofden zullen nauw samenwerken met de geselecteerde partners in een serie van intensieve workshops en open werksessies.